Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της σταθεράς “π”,σήμερα στις 14/03/2023 στο Ειδικό Γυμνάσιο Ιλίου,πραγματοποιήθηκε σχετική “Εκπαιδευτική δράση “με τους μαθητές/τριες των τάξεων Α1 ,Β1, Γ1 και Προ 2.
Η Παγκόσμια ημέρα της σταθεράς “π” απευθύνεται σε Μαθηματικούς και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Μαρτίου,εξαιτίας κάποιων αριθμητικών συμπτώσεων που συμβαίνουν την ημέρα αυτή.
Στην Αμερική η 14/3 γράφεται 3-14 δηλαδή η τιμή της σταθεράς “π”=3,14
Ο αριθμός των γραμμάτων
κάθε λέξης στη σειρά συμπίπτει με το αντίστοιχο ψηφίο.
Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρει
το κύκλο μήκους
Ίνα ορίση διαμετρω
Παρήγαγεν αριθμόν αμετρητων
Και ον φευ.
Ουδέποτε όλον θνητοί θα ευρωσι.
Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί
Ρουμπου Κωνσταντίνα- Μαθηματικός
Δήμου Ευαγγελία-Φιλόλογος
Δακιδη Μαρία-Φιλόλογος
Ρήγα Κατερίνα- Θεολόγος