,

Ετήσια Έκθεση Ομίλου

Στο Ειδικό Σχολείου Ιλίου το σχολικό έτος λειτούργησε Μουσικός Όμιλος με την πράξη 114 στον οποίο συμμετείχαν συνολικά 16 άτομα. Επτά…