Μυρωδιές που μας ταξίδεψαν και μας έφτιαξαν την διάθεση!
Μετά από αίτημα, των μαθητών της Προκαταρκτικής 1,
μηλόπιτα στο χώρο της κουζίνας μας.
Αρχικά διαβάσαμε τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, την συνταγή και στη συνέχεια με την συμμετοχή των μαθητών υπό την επίβλεψη της εκπαιδευτικού έγινε η παρασκευή .
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έγινε μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης και της συνεργασίας.
…..και πέτυχε!
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός
Μαρία Ζέρβα!