Στα πλαίσια της Συμπερίληψης και της Διασχολικής συνεργασίας σε Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση στις 24/1/2024, του Ειδικού Γυμνασίου Ιλίου και του 3ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν απλά ηλεκτρικά κυκλώματα τα οποία τροφοδοτούνταν άλλοτε από μπαταρίες και άλλοτε από φωτοβολταϊκά πάνελ. Συζήτησαν τα αποτελέσματα της αυτοψίας των κτιρίων, επικεντρώθηκαν στα πιο σημαντικά και χρησιμοποιώντας την εφευρετικότητά τους κατασκεύασαν μακέτες με πιθανές λύσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των συνεργαζόμενων σχολείων.
Ευχαριστούμε την ομάδα του WWF για την εξαιρετική συνεργασία και την οργάνωση υλοποίησης του εργαστηρίου του προγράμματος.
Υπεύθυνες καθηγήτριες για το Ειδικό Γυμνάσιο Ιλίου:
Θανοπούλου Δέσποινα
Μπουρνά Αναστασία
Τσενικλίδη Ιφιγένεια Χριστίνα
Υπεύθυνες καθηγήτριες για το 3ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων:
Κωνσταντινίδου Ιουλία
Ροϊδάκη Κωνσταντίνα
και η Διευθύντρια Σπυροπούλου Ιωάννα