Παρουσίαση στα πλαίσια του άξονα Β που αφορά τις ενδοσχολικες επιμορφώσεις.
Τι είναι εγκεφαλική παράλυση/ταξινόμηση.
Αρχέγονα αντανακλαστικα και ο καθοριστικός τους ρόλος στις αισθητικοκινητικες και μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών μας.
Υπεύθυνη παρουσίασης η φυσικοθεραπευτρια
Άννα Καγιαυτακη ΠΕ 28