Την Δευτέρα 11/9/2023, στις 9:45  π.μ.  θα πραγματοποιηθεί ο Αγιασμός του σχολείου μας στον οποίο είναι ευπρόσδεκτοι, εκτός από τους μαθητές μας, και οι κηδεμόνες τους.

                                                                                    Η Διευθύντρια

                                                                        Γεωργία  Παναγιωτοπούλου