Στο Ειδικό Σχολείου Ιλίου το σχολικό έτος λειτούργησε Μουσικός Όμιλος με την πράξη 114 στον οποίο συμμετείχαν συνολικά 16 άτομα. Επτά μαθητές από το Λύκειο και εννέα από το Γυμνάσιο. Υπεύθυνος λειτουργίας του Μουσικού Ομίλου ήταν ο μόνιμος εκπαιδευτικός του σχολείου Ιωάννης Μακρής ΠΕ79.01. Στόχοι του μουσικού ομίλου ήταν η δημιουργία μουσικού συνόλου τόσο από μαθητές Γυμνασίου που διδάσκονται το μάθημα της μουσικής όσο και από μαθητές Λυκείου. Στον όμιλο συμμετείχαν και μαθητές από την προκαταρκτική τάξη. Η διάρκεια του ομίλου ήταν συνολικά δύο ώρες. Η μια ώρα πραγματοποιούταν τη Δευτέρα και η άλλη ώρα τη Τρίτη. Το μοίρασμα των ωρών  σε δύο μέρες έγινε προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι μαθητές δεδομένου ότι στα Ειδικά σχολεία ο όμιλος πραγματοποιείται την ώρα του ωρολογίου προγράμματος. Στα πλαίσια του ομίλου οι μαθητές προετοίμασαν και πραγματοποιήσαν τις εξής εκδηλώσεις:

 1. Σχολικές εορτές:
  1. 28 Οκτωβρίου,
  2. 17 Νοεμβρίου,
 • 3 Δεκεμβρίου,
 1. Χριστούγεννα,
 2. 25 Μαρτίου.
 1. Εκδήλωση του Ειδικού σχολείου στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη για τα 100 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
 2. Συμμετοχή στην εορτή της ΔΔΕ Γ’ Αθήνας για τον εορτασμό των Χριστουγέννων.
 3. Χριστούγεννα 2022 και κάλαντα του Ειδικού Σχολείου Ιλίου στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η εμφάνιση αυτή του σχολείου παρουσιάστηκε από την ΕΡΤ με πάρα πολύ καλά σχόλια.
 4. Μουσική σύμπραξη στο συμπεριληπτικού πολιτιστικού προγράμματος της ΔΔΕ Γ’ Αθήνας με το 3ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές του Ειδικού συμπράξαν μουσικά και συμπεριληπτικά.

Συμπεράσματα:

Η λειτουργία του ομίλου κρίνεται σημαντική και θα πρέπει να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά. H συμμετοχή των μαθητών ήταν ουσιαστική. Δεν έλλειψαν καμία φορά από τον όμιλο εκτός αν ήταν απόντες εκείνη την ημέρα συνολικά από το σχολείο. Η λειτουργία είχε τα εξής σημαντικά αποτελέσματα:

Για τη σχολική μονάδα:

 • Aύξηση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας
 • Δραστηριοποίηση και εμπλοκή των μαθητών σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Για τους μαθητές:

 • Καλλιεργήθηκαν συναισθηματικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες
 • Βελτιώθηκε η μουσικότητα τους
 • Ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση τους

Ο Υπεύθυνος του Ομίλου

.Ιωάννης Μακρής