Η πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων είναι στα χέρια γονιών και δασκάλων.
Οι διδαχές ενός παλιού πρωθυπουργού και υπουργού παιδείας της Γαλλίας, του Ζυλ Φερρύ (1832-1893), μέσα από μια εγκύκλιο προς τους δασκάλους έλεγε μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:
<< Γιατί αυτό που θα μεταδώσετε στο παιδί δεν είναι η δική σας σοφία, είναι η σοφία του ανθρώπινου γένους, είναι μια από εκείνες τις οικουμενικές ιδέες που καθιερώθηκαν ως κληρονομιά των ανθρώπων μέσα σε πολλούς αιώνες πολιτισμού (…) Η συνείδηση του παιδιού είναι πολύ ευαίσθητη και πολύ ιερή για να την αγγίζετε χωρίς τους μεγαλύτερους ηθικούς ενδοιασμούς. Αυτό σημαίνει ότι από εσάς περιμένουν (η οικογένεια και η κοινωνία) πράξεις και όχι λόγια, όχι ένα διδακτικό πρόγραμμα, αλλά μια πρακτική υπηρεσία που μπορείτε να παράσχετε στη χώρα περισσότερο ως άνθρωπος παρά ως καθηγητής >>.
Νομίζω ότι κι εμείς σήμερα βρεθήκαμε στο σωστό δρόμο.
Ευχαριστούμε θερμά πρώτα τους εξαιρετικούς μαθητές μας.
Στη συνέχεια όλους όσους συμμετείχαν σε αυτήν την εκδήλωση