Κορδέλες,ψαλίδια και έτοιμα τα καλούδια που προσφέραμε! Είχαμε και σήμερα τους καλούς βοηθούς μας ! Τους ευχαριστούμε πολύ!
Καλό Πάσχα!