Μία ακόμα επιμορφωτική ενημέρωση για το σχολείο μας ! Αυτή τη φορά πάνω σε θέματα πυροπροστασίας, πυρόσβεσης και χρήσης πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης. Ο Πυραγός κύριος Μακαρώνας Αργύρης από το 10ο πυροσβεστικό σταθμό Αθηνών, παρουσίασε και ανέλυσε το θεωρητικό πλαίσιο, απάντησε σε ερωτήσεις και εκπαίδευσε το προσωπικό του σχολείου μας. Έτοιμοι λοιπόν για κάθε ενδεχόμενο!
Υπεύθυνες δράσης:
Αγγελάκη Αντωνία
Σταματιάδου Βασιλική
Σχολικές Νοσηλεύτριες