Διάλυση ουσιών στο νερό
Σήμερα οι μαθητές χρησιμοποίησαν απλά υλικά που βρίσκονται σε κάθε κουζίνα, όπως καφέ, ζάχαρη και αλάτι, για να παρασκευάσουν ομογενή και ετερογενή μείγματα.
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Θανοπούλου Δέσποινα