Παρασκευή διαλύματος δείκτη κόκκινου λάχανου και μελέτη του pH διαφόρων οξέων .
Οι δείκτες είναι χημικές ουσίες που μεταβάλλουν το χρώμα τους ανάλογα με το pH των διαλυμάτων που τους προσθετουμε.
Παρασκευάσαμε δείκτη κόκκινου λάχανου και στη συνέχεια του προσθέσαμε διάφορα οξέα: 1.Λεμόνι (κιτρικό οξύ), 2.Ξύδι (οξικό οξύ) και 3.Αναψυκτικό τύπου cola (φωσφορικό οξύ). Στο τέλος παρατηρήσαμε τη μεταβολή του χρώματος του διαλύματος. Όσο πιο όξινο είναι το pH του, τόσο πιο κόκκινο προκύπτει το τελικό χρώμα.
Υπεύθυνη καθηγήτρια
Δέσποινα Θανοπουλου