Την Πέμπτη 3/11 αντιπροσωπεία μαθητών του εκπαιδευτηρίου “Δούκας ” , επισκέφθηκε το σχολείο μας.
Οι μαθητές/τριες του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου ενημερώθηκαν για το σχολείο μας και για τα προγράμματα του.
Επίσης γνωρίστηκαν με τους μαθητές και τις μαθήτριες μας ,έπαιξαν μαζί τους boccia, “μήλα ” και συνειδητοποίησαν πως “αναπηρία”,
σημαίνει ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες.