Όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιησαμε την πρώτη άσκηση σεισμού, την Τρίτη 11-10-2022.
Οι εκπαιδευτικοί ακολουθώντας το πρωτόκολλο ζήτησαν από τους μαθητές/τριες να βάλουν το κεφάλι τους κάτω από το θρανίο ή να το καλύψουν με τα χέρια τους.
Στη συνέχεια με σωστή καθοδήγηση έχοντας ο καθένας μας υπ’ ευθύνη του ένα μαθητή/τρια κατευθυνθηκαμε ασφαλείς προς το προαύλιο του σχολείου.
Θα πρέπει να σημειωθεί,ο χρόνος εκκένωσης του σχολικού κτηρίου ήταν λίαν ικανοποιητικός.