Το σχολείο μας είναι πολύ ευαισθητοποιημένο όσον αφορά τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μας. Εξού και προβήκαμε σε διευθέτηση συσκευών υποστηρικτικής τεχνολογίας για την διευκόλυνση του μαθητή της προκαταρκτικής τάξης του σχολείου μας ώστε να έχει πρόσβαση στο υπολογιστικό περιβάλλον.