Ταξιδέψαμε νοερά σε άλλες χώρες! Γλώσσα ,ήθη ,έθιμα παραδοσιακές ενδυμασίες , σημαία , πολιτιστική κουλτούρα , αθλητικές ομάδες , γαστρονομία , ήταν τα στοιχεία στα οποία αναφερθήκαμε.
Συζητήσαμε διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των χωρών.
Ανατέθηκε στους μαθητές/τριες, εργασία από την εκπαιδευτικό Κα Κατερίνα Ζωητου -φιλόλογος, να επιλέξουν μία χώρα, να αναζητήσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές και να την παρουσιάσουν στους συμμαθητέςτριες τους.
Οι μαθητές-τριες συνεργάστηκαν μεταξύ τους όπου χρειάστηκε.
Παράλληλα παρακολούθησαν βίντεο σε άλλες γλώσσες, Γαλλικά , Αλβανικά, Γερμανικά , Αγγλικά , όπου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών.
Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες!
Η παρουσίαση έγινε στην αίθουσα της πληροφορικής με την πάντα πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη του Κου Γιάννη Μυλωνά καθηγητή πληροφορικής!