ΕΙΔΙΚΟ   ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΙΛΙΟΥ                                                      6/5/2022

 

 

 

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Άνοιξε  η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» για την Αττική που απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας από 16 έως 65 ετών με πιστοποιημένη αναπηρία, κάθε μορφής, σε συνολικό ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, οι οποίοι έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ. Το πρόγραμμα στην αρχική-πιλοτική του μορφή  αφορά 1.000 άτομα .Η αμοιβή των προσωπικών  βοηθών θα παρέχεται  από τον ΟΠΕΚΑ.

Η   βοήθεια δεν θα αφορά μόνο μέσα στο σπίτι αλλά και όπου αλλού την χρειάζεται το άτομο π.χ να πάει σούπερ μάρκετ, στη δουλειά του, στις σπουδές του. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης: prosopikosvoithos.gov.gr είτε από τον ίδιο τον πολίτη, είτε μέσω των κατά τόπους  Κέντρων Κοινότητας, από 14/4/2022  έως και 31/05/2022.

 

 

Πληροφορίες:  2102310750,  Χαβελέ Νικολέτα, Κοινωνική Λειτουργός.