ΝΕΟ ΦΕΚ 1.4.22  ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ