Με την υδρόγειο αγκαλιά, ταξιδέψαμε σε άλλες χώρες νοερά.
Οι μαθητές διάλεξαν έναν προορισμό, την χώρα που έχουν ονειρευτεί.
Μάθαμε στην γλώσσα της κάθε χώρας μια ευχή….”ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ”,ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, BONNE ANNE, MERRY CHRISTMAS, HAPPY NEW YEAR ………
Τις γράψαμε στον πίνακα των ευχών.
Τους Ανθρώπους τίποτα δεν πρέπει να τους χωρίζει.
Είμαστε ίσοι, Είμαστε διαφορετικοί!!