Είχαμε την χαρά και την περηφάνεια να θαυμάσουμε τις μαθήτριες μας Δήμητρα Λουκάκη και Μαρίλια Παπαδάκη, οι οποίες συμμετείχαν για άλλη μια χρονιά στον Μαραθώνιο Δρόμο των 42.195μ.
Συγχαρητήρια

στις μαθήτριες μας και στους δρομείς Πέτρο και Αντρέα αντίστοιχα, που τις συνόδεψαν.