Με στόχο τη διευκόλυνση των μαθητών/τριών μας με προβλήματα όρασης, δημιουργήσαμε θέση εργασίας ( τροχήλατο θρανίο) με συσκευή μεγέθυνσης.
Με την χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας οι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα να μεγενθύνουν το σχολικό τους εγχειρίδιο (βιβλίο, τετράδιο) και να συμμετέχουν χωρίς δυσκολία στην εκπαιδευτική διαδικασία.