Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Από τον Ιούνιο του 2005 υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας. Επομένως, όλοι οι μαθητές μας υποχρεούνται να έχουν ταυτότητα. Για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία ενημερωθείτε πατώντας Εδώ.