Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τη χορήγηση οποιουδήποτε φαρμάκου σε μαθητή  είναι απαραίτητο να υπάρχει σχετική έγγραφη ιατρική οδηγία όπως επίσης και εξουσιοδότηση του κηδεμόνα.

Στην οδηγία θα πρέπει να σημειώνονται:

  1. Η διάγνωση
  2. Τα χαρακτηριστικά του σκευάσματος και η δόση
  3. Ο τρόπος και η ώρα χορήγησής του
  4. Ο τρόπος συντήρησής του

Σημειώνεται δε, ότι όλα τα σκευάσματα θα πρέπει να βρίσκονται κλειστά στην αρχική τους συσκευασία, η οποία θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.