Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

Στο σχολείο μας παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Διενεργούνται ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής  με στόχο την προσαρμογή και την ενσωμάτωση στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και την διαχείριση προσωπικών και οικογενειακών δυσκολιών των μαθητών μας. Πραγματοποιούνται εντός των τμημάτων ομαδικές συνεδρίες με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών, την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, καθώς και την επίλυση συγκρούσεων. Σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό του σχολείου μας γίνονται οικογενειακές συνεδρίες συμβουλευτικής για τη λήψη οικογενειακού ιστορικού, την αναγνώριση δυσλειτουργιών εντός της οικογένειας και την επίλυσή τους, μέσω συμβουλευτικής και παραπομπών σε αρμόδιους φορείς. Τέλος, τακτική είναι η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, ώστε οι μαθητές μας να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις γνωστικές τους δυνατότητες, τις κλίσεις και τα ταλέντα τους.

Τζεβελέκου Μικαέλα, ΠΕ23 ψυχολόγος

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.