Η ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

Τα προγράμματα φυσικοθεραπείας που παρέχονται στους/στις μαθητές/τριες του Ειδικού Λυκείου γίνονται μετά από αξιολόγηση κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Διαμορφώνονται για την υποστήριξη τους ανάλογα με τις κινητικές και λειτουργικές ανάγκες που διαπιστώνονται σε κάθε παιδί. Η σχολική φυσικοθεραπεία παρέχεται για να δοθεί στα παιδιά με ειδικές ικανότητες, βελτιωμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Επίσης, στοχεύει να βοηθήσει κάθε παιδί να φτάσει στη μέγιστη εκπαιδευτική απόδοση.

Η φροντίδα στα παιδιά που παρέχει η σχολική φυσικοθεραπεία και η επαγγελματική αποκατάσταση, αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας και, ταυτόχρονα, της στήριξης του μαθητή, ώστε να έχει ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, όπως οι συμμαθητές του χωρίς ειδικές ικανότητες.

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι να ενσωματώσει τις θεραπευτικές στρατηγικές και τις παρεμβάσεις που συντονίζονται με το πρόγραμμα σπουδών του/της μαθητή/τριας.

Οι υπηρεσίες θεραπείας παρέχουν υποστήριξη και προσαρμογές για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα του παιδιού, τόσο στο σχολείο, όσο φυσικά και στην καθημερινή του ζωή.

Η θεραπεία επικεντρώνεται στην ικανότητα του παιδιού να κινηθεί με ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον και όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα. Οι φυσιοθεραπευτικές παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στα παιδιά να συμμετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες της τάξης, να αξιοποιούν πλήρως το σχολικό χώρο (π.χ. προαύλιος χώρος, σκάλες, τουαλέτα) και να αυξήσουν τη λειτουργική ικανότητά τους εντός και εκτός του σχολείου. Ο φυσικοθεραπευτής εργάζεται με προσαρμοστικό εξοπλισμό για να βοηθήσει τα παιδιά στα καθημερινά τους καθήκοντα. Σχεδιάζει και δημιουργεί σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού, ένα πρόγραμμα ασκήσεων αποκατάστασης της κινητικότητας, της ενδυνάμωσης, της ισορροπίας και της σωστής στάσης του σώματος του.

 

Γεωργιάδης Σταύρος, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτής

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.