Φυσικοθεραπεία

Τα προγράμματα φυσικοθεραπείας που παρέχονται στους μαθητές του λυκείου γίνονται μετά από αξιολόγηση κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Διαμορφώνονται για την υποστήριξη τους ανάλογα με τις κινητικές και λειτουργικές ανάγκες που διαπιστώνονται σε κάθε παιδί.

Εφαρμόζονται κατάλληλες επιστημονικές μέθοδοι, τεχνικές και μέσα για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Γίνεται παρακολούθηση στην διάρκεια της φοίτησης και τροποποίηση όταν χρειάζεται, ολοκληρώνονται δε με επαναξιολόγηση στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Οι φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες γίνονται στο χώρο του θεραπευτηρίου του σχολείου ή εκτός, όπως για την χρήση κλίμακας ή βελτίωση βάδισης σε διαφορετικά επίπεδα εδάφους με κλίσεις.

Υπάρχει συνεργασία με τους γονείς και συμβουλευτική παρέμβαση για την προσπάθεια που πρέπει να κάνει το παιδί στο σπίτι ή για λύσεις των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, όπως η εργονομία.

Επικοινωνία με τους θεράποντες όταν κρίνεται απαραίτητο και κυρίως σε πρόσφατες αλλαγές με χειρουργικές επεμβάσεις.

Συμμετοχή στη διεπιστημονική ομάδα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για θέματα που αφορούν την ειδικότητα της φυσικοθεραπείας.

Συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου σε θέματα αντίστοιχα της αρμοδιότητας για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Ηλίας Σακελλάρης ΠΕ 28

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.