Η φυσικοθεραπεία στο Ειδικό Γυμνάσιο Ιλίου

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στο σχολείο μας είναι να ενσωματώσει τις θεραπευτικές στρατηγικές και τις παρεμβάσεις που συντονίζονται με το πρόγραμμα σπουδών του/της μαθητή/μαθήτριας. Οι υπηρεσίες θεραπείας παρέχουν υποστήριξη και προσαρμογές για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα του παιδιού στο σχολείο, αλλά, κυρίως, στη καθημερινή του ζωή. Η θεραπεία επικεντρώνεται στην ικανότητα του παιδιού να κινηθεί με ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον και όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα. Οι φυσιοθεραπευτικές παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στο/στη μαθητή/μαθήτρια να συμμετέχει ισότιμα στις δραστηριότητες της τάξης. Επίσης, οι φυσιοθεραπευτικές παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιούν πλήρως τον σχολικό χώρο (π.χ. προαύλιο χώρο, σκάλες, τουαλέτα) και να αυξήσουν τη λειτουργική ικανότητά των παιδιών εντός και εκτός σχολείου.

Άννα Καγιαυτάκη, ΠΕ28 φυσικοθεραπεύτρια

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.