ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ) ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού της τάξης στις ΣΜΕΑΕ.

Υποβοηθεί τους μαθητές στις βασικές τους ανάγκες ατομικής υγιεινής, καθαριότητας, χρήση τουαλέτας, αλλαγής ρούχων, σίτισης και γενικά στην αυτό εξυπηρέτηση τους.

Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες του σχολείου. Απασχολεί δημιουργικά τους μαθητές και ενθαρρύνει την συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη.

Στο Ειδικό Γυμνάσιο Ιλίου,  το ΕΒΠ διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (ηλεκτρικές συσκευές ανύψωσης, αμαξίδια) για την υποστήριξη των μαθητών, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες μεταφοράς των μαθητών τόσο κατά την διάρκεια των ειδικών θεραπειών, όσο και κατά την κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών.

Στο σχολείο μας οι καθημερινές ανάγκες σίτισης των μαθητών καλύπτονται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της κουζίνας, δίνοντας την δυνατότητα στους μαθητές μας να τρώνε σε μικρές ομάδες. Στόχος της εν λόγω δραστηριότητας είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και εξέλιξη, καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων αυτόνομης διαβίωσης /αυτό-μέριμνας.

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.