Σκοπός και Στόχοι

Το Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Ιλίου είναι Δημόσια Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισότιμα με τα υπόλοιπα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια της Μέσης Εκπαίδευσης με αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις μαθησιακές ιδιαιτερότητες του μαθητικού πληθυσμού.

Το Ειδικό Γυμνάσιο –Λύκειο Ιλίου αποτελεί το παλαιότερο από ειδικά σχολεία που απευθύνονται σε παιδιά με κινητικές αναπηρίες στην Ελλάδα με ιστορία 35 ετών. Είναι δημόσιο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ισότιμο με τα άλλα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 13-30 ετών, με κινητικές αναπηρίες ή και με συνοδές μαθησιακές δυσκολίες, λόγω συγγενών ή επίκτητων ασθενειών (εγκεφαλική παράλυση, σπαστική τετραπληγία, μυοπάθεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, μεταβολικά σύνδρομα, κ.λπ.) ή ατυχημάτων.

Το σχολείο μας είναι άριστα εξοπλισμένο με εποπτικό υλικό, διαθέτει μία πολύ καλά οργανωμένη Βιβλιοθήκη, Γυμναστήριο κατάλληλα διαμορφωμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών μας, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Εργαστήριο Πληροφορικής με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Εκτός από τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, στο Σχολείο υπηρετούν και ειδικοί επιστήμονες (φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, επιμελητής υγείας) σε ανάλογους χώρους επιτέλεσης των εργασιών τους. Επίσης, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο στο Γυμνάσιο, όσο και στο Λύκειο κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος. Η ιατρική παρακολούθηση των μαθητών μας μπορεί να γίνει από το ιατρικό προσωπικό του Ε.Κ.Α..

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους μαθητές μας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε ένα θετικό, στοργικό, φιλόξενο και ασφαλές περιβάλλον. Προσφέρουμε στους μαθητές μας πρόσβαση σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και μια μοναδική εμπειρία μάθησης με αγάπη και φροντίδα.

Εκτιμούμε και επιβραβεύουμε την ατομική προσπάθεια. Για αυτό κάθε μαθητής μας παρακολουθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για τις προσωπικές του / της ανάγκης.

Ενισχύουμε τη συλλογικότητα και το ομαδικό πνεύμα μέσα από ποικίλες και διαφορετικές διαδραστικές, διεπιστημονικές και για διακαλλιτεχνικές δραστηριότητες του σχολείου μας, καθώς και εκδηλώσεις, επισκέψεις, προγράμματα και συνεργασίες με φορείς και άλλα σχολεία.

Όραμα του σχολείου μας είναι να διασφαλίσει στους μαθητές μας προηγμένες και ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές και μορφωτικές ευκαιρίες με βάση:

  • την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που εφαρμόζεται στα ειδικά σχολεία της χώρας μας
  • το ωρολόγιο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στα Γενικά Γυμνάσια και Λύκεια
  • τις επανδρωμένες, πλήρως προσβάσιμες σχολικές εγκαταστάσεις
  • την πρόσβαση σε ένα ευρύ διαθεματικό επιστημονικό πεδίο
  • την πρόσβαση σε κατάλληλες αίθουσες επαρκώς και σωστά εξοπλισμένες
  • την πρόσβαση σε καινοτόμες δράσεις και σύγχρονες τεχνολογίες

Επίσης, οι μαθητές μας επωφελούνται από έναν κατάλληλο σχεδιασμένο επαγγελματικό προγραμματισμό και προετοιμάζονται επαρκώς για μια μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία και την προσαρμογή τους ως άξιοι πολίτες και ικανά μέλη της κοινωνίας.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Το σχολείο μας προσφέρει μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία.

Ευκαιρίες έκφρασης, δημιουργίας και ενσωμάτωσης παρέχονται στους μαθητές μας μέσα από την υλοποίηση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων προγραμμάτων σε συνεργασία με σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης. Εκδρομές εντός και εκτός Ελλάδας πραγματοποιούνται στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών, καθώς και ποικίλες δράσεις.

Η μεταφορά των μαθητών από όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής προσφέρεται δωρεάν με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα και με τη βοήθεια εξειδικευμένων οδηγών και συνοδών, τηρώντας απόλυτα τους κανόνες ασφαλείας.

Επιπλέον, στους μαθητές προσφέρεται καθημερινά δωρεάν υγιεινό δεκατιανό.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το απολυτήριο του Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου Ιλίου είναι ισότιμο με το αντίστοιχο των άλλων Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Το απολυτήριο του Ειδικού Λυκείου και παρέχει τη δυνατότητα εισόδου χωρίς εξετάσεις (με το 5%) σε σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.