Προσωπικό

Το σχολείο μας αποτελεί πολυδύναμο κέντρο διδασκαλίας και έρευνας σε θέματα ειδικής αγωγής. Πρόκειταιι για ένα από τα δύο μοναδικά Ειδικά Γυμνάσια και Λύκεια της Αθήνας.

Το προσωπικό μας είναι αφοσιωμένο στο έργο του, με αγάπη και φροντίδα για τους μαθητές μας. Περιλαμβάνει περισσότερους από 30 επαγγελματίες της ειδικής εκπαίδευσης και αγωγής (εκπαιδευτικό, ειδικό και βοηθητικό προσωπικό, οδηγοί και συνοδοί).

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Επιστημονικό προσωπικό του σχολείου είναι άρτια καταρτισμένο με σπουδές στην Ειδική Αγωγή.

​​

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας απαρτίζεται από καθηγητές όλων των μαθημάτων που διδάσκονται στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών, στους μαθητές μας παρέχονται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό οι εξής υπηρεσίες:

  • Εργοθεραπεία
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  • Λογοθεραπεία
  • Συμβουλευτική
  • Φυσικοθεραπεία
  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Νοσηλευτική Υποστήριξη
  • Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.