Η Λογοθεραπεία στο Ειδικό Λύκειο Ιλίου

Η επιστήμη της Λογοθεραπείας ασχολείται με τις διαταραχές της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας ανεξαρτήτως αιτιολογίας. Περιλαμβάνουν τις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής, καθώς και διαταραχές μάσησης και κατάποσης σε παιδιά και ενηλίκους. Η αιτία για τις διαταραχές αυτές μπορεί να είναι εξελικτική, νευρολογική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, την κατανόηση και παραγωγή λόγου, την καταληπτότητα της ομιλίας, την ομαλή ροή του προφορικού λόγου, την ανάπτυξη της μάσησης και ασφαλούς κατάποσης, την αποτελεσματική χρήση και υγιεινή της φωνής. Επίσης, συχνά συμμετέχει στη μαθησιακή παρέμβαση για την αποκατάσταση των δυσκολιών μάθησης.

Στο σχολείο μας, η λογοθεραπεύτρια:

  • Aξιολογεί περιοδικά τους μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, φωνής, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αποκατάστασης ή/και υποστήριξης των μαθητών μέσα στο σχολικό πλαίσιο.
  • Συνεργάζεται με τους γονείς και τους καθοδηγεί ως προς το πώς να χειρίζονται τα προβλήματα επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας και φωνής του παιδιού τους.
  • Ενημερώνεται και συνεργάζεται με τους εξωσχολικούς θεραπευτές του παιδιού της ίδιας ειδικότητας.
  • Αναλαμβάνει την ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου σε θέματα λόγου και επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των δυσκολιών στο πλαίσιο του διδακτικού και θεραπευτικού λόγου.
  • Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, εντός και εκτός τάξης, όταν κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου ο μαθητής να καλλιεργήσει και να εμπεδώσει νέες δεξιότητες.
  • Συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα του σχολείου και τις διεπιστημονικές συναντήσεις για την ολιστική αντιμετώπιση των μαθητών.
  • Συμβουλεύει και εκπαιδεύει το ειδικό βοηθητικό προσωπικό του σχολείου σε θέματα σίτισης σε μαθητές με διαταραχές μάσησης και κατάποσης, όταν είναι εφικτό.

Αποστολοπούλου Αθανασία, ΠΕ21 Λογοθεραπεύτρια

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.