Η κοινωνική υπηρεσία στο Ειδικό Γυμνάσιο Ιλίου

Γενικά, η κοινωνική λειτουργός στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ σχολείου-οικογένειας και κοινότητας. Συνεργάζεται συστηματικά και προγραμματισμένα με το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή. Καταγράφει το κοινωνικό ιστορικό, καθώς επίσης ενημερώνει και τους  γονείς για τους στόχους και το παιδαγωγικό έργο της σχολικής μονάδας. Υποστηρίζει συμβουλευτικά τόσο τους μαθητές, όσο και τις οικογένειες τους  και, όταν κρίνεται απαραίτητο, τις επισκέπτεται κατ΄οίκον, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες διαβίωσης. Ενημερώνει τον ατομικό φάκελο του μαθητή, τηρώντας πάντα το επαγγελματικό απόρρητο, διασφαλίζοντας τα προσωπικά δεδομένα παιδιού και οικογένειας. Τέλος, συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, προκειμένου να παρέχεται στο μαθητή ολόπλευρη υποστήριξη.

Στο σχολείο μας γίνεται μεγίστη προσπάθεια στήριξης της οικογένειας των μαθητών μας μέσα στα πλαίσια του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού. Γι’ αυτό, διατηρούμε ανοικτή επικοινωνία τόσο με τους γονείς των μαθητών μας, όσο και με φορείς, εντός και εκτός του Δήμου Ιλίου.

Ρουχωτά Θεοδοσία, ΠΕ30 κοινωνική λειτουργός

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102310750

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.