Κοινωνική Λειτουργός

Η Σχολική Κοινωνική Εργασία αποτελεί έναν εξειδικευμένο τομέα στον ευρύ χώρο του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας, ενισχύοντας και προάγοντας το θετικό ρόλο του σχολείου και την αποστολή του. Ο κοινωνικός λειτουργός αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ οικογένειας –παιδιού και σχολικής κοινότητας.

Ο κοινωνικός λειτουργός στο χώρο του σχολείου:

  • καταρτίζει το κοινωνικό, οικογενειακό και ατομικό ιστορικό των μαθητών,
  • προωθεί τη συνεργασία σχολείου – οικογένειας,
  • παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη τόσο σε μαθητές όσο και στην οικογένειά του,
  • συμμετέχει σε διεπιστημονικές ομάδες,
  • πραγματοποιεί ομάδες (μαθητών/τριών, γονέων, κ.α.) με συγκεκριμένους κατά περίπτωση στόχους,
  • ενημερώνει το φάκελο του μαθητή και ανταλλάσσειαπόψεις με το λοιπό διδακτικό προσωπικό του σχολείου, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις,
  • συνεργάζεται με κοινοτικούς φορείς και όταν κρίνει απαραίτητο κάνει παραπομπές,
  • επισκέπτεται τις οικογένειες των μαθητών στο σπίτι, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες διαβίωσης,
  • σχεδιάζει προγράμματα πρόληψης ή παρέμβασης,
  • συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και το ειδικό βοηθητικό  προσωπικό της σχολικής κοινότητας.

Η κοινωνική εργασία λοιπόν στο χώρο του ειδικού σχολείου, αποτελεί ένα πολυεπίπεδο πεδίο παρέμβασης και βοηθάει στη διασφάλιση και στην ομαλή συμμετοχή των μαθητών/τριών στο σχολείο.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ) ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού της τάξης στις ΣΜΕΑΕ.

Υποβοηθεί τους μαθητές στις βασικές τους ανάγκες ατομικής υγιεινής, καθαριότητας, χρήση τουαλέτας, αλλαγής ρούχων, σίτισης και γενικά στην αυτό εξυπηρέτηση τους.

Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες του σχολείου. Απασχολεί δημιουργικά τους μαθητές και ενθαρρύνει την συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη.

Στο Ειδικό Γυμνάσιο Ιλίου,  το ΕΒΠ διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (ηλεκτρικές συσκευές ανύψωσης, αμαξίδια) για την υποστήριξη των μαθητών, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες μεταφοράς των μαθητών τόσο κατά την διάρκεια των ειδικών θεραπειών, όσο και κατά την κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών.

Στο σχολείο μας οι καθημερινές ανάγκες σίτισης των μαθητών καλύπτονται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της κουζίνας, δίνοντας την δυνατότητα στους μαθητές μας να τρώνε σε μικρές ομάδες. Στόχος της εν λόγω δραστηριότητας είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και εξέλιξη, καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων αυτόνομης διαβίωσης /αυτό-μέριμνας.

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.