Ιστορία του Σχολείου

Το Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Ιλίου ιδρύθηκε το 1980 με τα Προεδρικά Διατάγματα 825 και 826 αντίστοιχα, (ΦΕΚ 204-6/9/1980). Στην αρχή στεγάστηκε ως παράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ στο Παγκράτι. Το 1983 με την υπουργική απόφαση περί «μεταφοράς της έδρας Δημοσίου Ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου Αθήνας» (ΦΕΚ 553- 22/9/1983 ) έγινε η μετεγκατάσταση της στην περιφέρεια του Γραφείου Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης της Δυτικής Αττικής, στο χώρο του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Κ.Α) στο Ίλιον, όπου βρίσκεται έως σήμερα.

Το Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Ιλίου αποτελεί δομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για μαθητές με κινητικές αναπηρίες, ανήκει στο δήμο Ιλίου και φιλοξενείται στο χώρο του Ε.Κ.Α σε ένα διώροφο κτίριο. Το κτίριο αυτό είναι ιστορικής σημασίας, καθώς χτίστηκε τη δεκαετία του 1930 και αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της εποχής εκείνης.

Το Ειδικό Γυμνάσιο στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου, ενώ το Ειδικό Λύκειο στο ισόγειο. Τα δύο σχολεία έχουν ξεχωριστή είσοδο, προσβάσιμη σε άτομα με κινητικές αναπηρίες. Οι δύο όροφοι επικοινωνούν με ανελκυστήρα, αλλά και με κεντρική σκάλα, τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.

Υπηρεσίες

Η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών
αποτελεί για εμάς μια μόνιμη δέσμευση.

Διανοητική Ιδιοκτησία

Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατοχύρωση, η εκμετάλλευση και η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση και πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί είναι η κατάστρωση και εφαρμογή ειδικών, κατά περίπτωση, στρατηγικών ώστε να αντικατοπτρίζεται η πραγματική αξία των άυλων στοιχείων του ενεργητικού της. Η νομική μας ομάδα χειρίζεται υποθέσεις προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ενώ παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ή/και δικαστική εκπροσώπηση επί του συνόλου των ως άνω ζητημάτων.

Η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών
αποτελεί για εμάς μια μόνιμη δέσμευση.