Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ειδικού γυμνασίου λυκείου Ίλιου

Λ.ΧΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Σ.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1, 13122 ΙΛΙΟΝ

Τηλ. 210-2310750 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) | 210-2323165 (ΛΥΚΕΙΟ)

Email: (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) gymeidil@sch.gr | (ΛΥΚΕΙΟ) mail@lyk-eid-iliou.att.sch.gr

Facebook (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) https://www.facebook.com/eidikogymnasioiliou

Facebook (ΛΥΚΕΙΟ) https://www.facebook.com/eidiko.lykeio.5

Αγαπητοί Γονείς και κηδεμόνες,

Αγαπητοί μαθητές,

Μέγιστη επιθυμία μας είναι σας προσφέρουμε ό τι καλύτερο μπορούμε, σύμφωνα με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που διαθέτουμε. Βασικός μας στόχος είναι η πρόοδος και επιτυχία σας όχι μόνο μαθησιακά, αλλά και κοινωνικά. Η εξέλιξη σας μας δίνει μεγάλη χαρά και τη μέγιστη ικανοποίηση ότι επιτελούμε το έργο μας ικανοποιητικά.

Ωστόσο, θα πρέπει ο καθένας μας, εκπαιδευτικός, γονέας και μαθητής, να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του, αλλά και τα δικαιώματά του. Σημαντικό στοιχείο για μια πετυχημένη συνεργασία είναι η αγάπη, η ειλικρίνεια και ο σεβασμός της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του άλλου, είτε είναι γονέας, είτε εκπαιδευτικός, είτε μαθητής.

Καθηγητές, μαθητές και γονείς, πιστεύουμε ότι αν οι σχέσεις μας οριοθετηθούν, θα μειωθούν οι όποιες εντάσεις στο σχολείο, με αποτέλεσμα να ευοδωθούν οι στόχοι που θέτουμε, κατά το δυνατόν. Σκοπός μας είναι να οριοθετήσουμε ένα πλαίσιο που να υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων, παιδιών, καθηγητών, και γονέων, στην εκπαιδευτική διαδικασία,  σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας που να στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών μας, να εξασφαλίζει τη σωματική ασφάλεια και τη συναισθηματική πλήρωση όλων των μελών της εκπαιδευτικής μας κοινότητας. Βασική αρχή: είμαστε στο «εμείς» και όχι στο «εγώ» όπως είχε πει άλλοτε και ο Μακρυγιάννης.

Όμως, ένας κανονισμός επί χάρτου ουδεμία αξία έχει, εκτός και αν συμφωνήσουμε όλοι ότι θα τηρείται από όλους, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, αν θέλουμε πραγματικά οι μαθητές μας να κατακτήσουν τη γνώση και να είναι πραγματικά ελεύθεροι. Σημαντικό η δημιουργία κλίματος αλληλοσεβασμού, επικοινωνίας και διαλόγου, συνεργασίας και συμμετοχής, ώστε να είναι χαρούμενοι οι εκπαιδευτικοί, ευτυχισμένα τα παιδιά και, κατ’ επέκταση, οι γονείς τους. Μπορεί οι κανόνες να μας ενοχλήσουν καμιά φορά, όμως, αν όλοι μαζί (συν)εργαστούμε και νιώσουμε συνοδοιπόροι, με ευγένεια και πολιτισμό αδιαφιλονίκητα θα θέσουμε τα θεμέλια για αγαστή συνεργασία και ένα καλύτερο μέλλον.

Η Διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί του Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου Ιλίου

Έχοντας λάβει υπόψη μας την υπ. αρ. 13423/ΓΔ4 (2), αρ. Φύλλου 4919/ 9-2-2021 απόφαση με θέμα: «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», η εκπαιδευτική κοινότητα του Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου Ιλίου συνέταξε τον ακόλουθο σχολικό κανονισμό που έχει ως εξής:

 1. Ωράριο λειτουργίας του σχολείου μας-εφημερίες εκπαιδευτικών
 • Το σχολείο μας είναι δημόσιο σχολείο και λειτουργεί πρωινές ώρες (8:15-13:35) καθημερινά. Για οποιαδήποτε αλλαγή, το σχολείο οφείλει να ενημερώσει μαθητές και γονείς τηλεφωνικά ή εγγράφως.
 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο του σχολείου δέκα λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος, για την παραλαβή των παιδιών μας. Κατά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, οι εφημερεύοντες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ΕΒΠ θα πρέπει να διευκολύνουν την παράδοση των παιδιών στους συνοδούς/οδηγούς των λεωφορείων. Εννοείται ότι δεν επιτρέπουν την είσοδο των συνοδών/οδηγών πέραν του θαλάμου υποδοχής του Γυμνασίου και της εισόδου του Λυκείου.

 

 1. Κοινωνικός-παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτικών του σχολείου μας

Βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι βασικός ρόλος ενός παιδαγωγού είναι:

 • Να Διδάσκει, ώστε οι μαθητές του να αποκτούν νέες γνώσεις, να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες και να αποκτήσουν μετα-γνώση.
 • Να Κοινωνικοποιεί, ώστε οι μαθητές του να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο.
 • Να Διευκολύνει τους μαθητές του να φθάσουν στη γνώση, ανακαλύπτοντας την με παλιές και νέες τεχνικές και μεθόδους.
 • Να εμψυχώνει τους μαθητές του, ώστε αυτοί να νιώσουν πόσο σημαντικό είναι έστω και ένα μικρό βήμα, ένα μικρό σκαλοπάτι στη σκάλα της γνώσης.
 • Να διατηρεί κλίμα δικαιοσύνης, συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα και έξω από την τάξη.
 • Να δείχνει αγάπη και αποδοχή στο μαθητή, σεβασμό στην ιδιαιτερότητα αυτού και της οικογένειας του.
 • Να προσφέρει εκπαιδευτική/μαθησιακή και συναισθηματική υποστήριξη στο μαθητή του.
 • Να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του είτε ειδικότητας, είτε γενικά σε θέματα παιδαγωγικής ή συναισθηματικής υποστήριξης των μαθητών μας.
 • Να συνεργάζεται και να επικοινωνεί την ημέρα επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών μας εβδομαδιαία, όπως έχει οριστεί από το σχολείο.
 1. Συμπεριφορά εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων

Θα πρέπει όλοι να:

 • Σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να έχει διαφορετικές ιδέες, απόψεις και θρησκευτικές αντιλήψεις.
 • Λύνουμε τις διαφορές μας με εποικοδομητικό διάλογο και να μην καταφεύγουμε σε χρήση βίας, σωματικής ή ψυχολογικής.
 • Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεχτεί σωματική ή λεκτική βία από συμμαθητή του, τόσο ο ίδιος, όσο και οι συμμαθητές που ήταν παρόντες στο περιστατικό οφείλουν να το αναφέρουν στον εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο του τμήματος ή στη Διεύθυνση του σχολείου.
 • Οι γονείς θα πρέπει να προμηθεύουν το παιδί με μια αλλαξιά, σε περίπτωση που λερωθεί, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης (π.χ. για την υγιεινή του παιδιού του).
 • Οι γονείς θα πρέπει να δίνουν οποιαδήποτε πληροφορία είναι σημαντική και απαραίτητη για την υγεία, προστασία και ασφάλεια του παιδιού, αλλά και την εκπαίδευσή του.
 • Οι γονείς θα πρέπει να καλλιεργήσουν στο παιδί το πνεύμα συνεργασίας, σεβασμού και θετικής στάσης για το σχολείο, κάτι το οποίο κάνει το σχολείο.
 1. Προσέλευση των μαθητών/τριων στο σχολείο
 • Επειδή η μεταφορά προς/από το σχολείο μας γίνεται με λεωφορεία κρατικά ή μη, οι γονείς θα πρέπει να έχουν συνεννοηθεί με τον οδηγό και τη/το συνοδό του οχήματος που μεταφέρει το παιδί του προς/από το σχολείο για την ώρα παράδοσης/παραλαβής. Βασικό στοιχείο για την ομαλή λειτουργία του σχολείου είναι να υπάρχει συνέπεια και καλή θέληση.
 • Όταν υπάρχει πρόβλημα καθυστέρησης ή μη προσέλευσης ο έχων το πρόβλημα ενημερώνει, είτε γονέας, είτε οδηγός.
 • Οι γονείς θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει, ώστε τα παιδιά τους να φέρουν ζώνες ασφαλείας και ό,τι άλλο απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση του παιδιού όχι μόνο στο λεωφορείο, αλλά και στο σχολείο (π.χ. περπατούρες).
 • Οι οδηγοί/συνοδοί δεν υποχρεούνται να ανεβάζουν/κατεβάζουν μαθητή/τρια στο/από το σπίτι του/της. Μόνη υποχρέωση τους είναι η ασφαλής μεταφορά του μαθητή.
 1. Σεβασμός στον χώρο και τους συμμαθητές-καθηγητές μας-Ασφάλεια
 • Οι εκπαιδευτικοί ΕΒΠ που είναι επιφορτισμένοι με την φροντίδα των μαθητών μας επιλαμβάνονται των αναγκών τους κατά την διάρκεια του μαθήματος και στο διάλειμμα. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί διευκολύνουν το έργο των συναδέλφων εκπαιδευτικών ΕΒΠ.
 • Οι γονείς, λόγω της υπάρχουσας κατάστασης με τον COVID-19 παρακαλούνται να συμβουλεύονται το πρόγραμμα επικοινωνίας με το σχολείο και να τηλεφωνούν για ενημέρωση. Αν υπάρχει δυσκολία ως προς την τηλεφωνική επικοινωνία, και εφόσον πρόκειται για κάτι σημαντικό, τότε μπορεί ο γονέας να καταφεύγει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου. Ωστόσο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Διεύθυνση είναι επιφορτισμένη με τεράστιο όγκο δουλειάς και δεν υπάρχει γραμματέας στο σχολείο.
 • Αν είναι απολύτως απαραίτητο, τότε μόνο μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτικό με τον οποίο επιθυμούν συνεργασία.
 • Αν το παιδί δεν αισθάνεται καλά ή έχει συμπτώματα πυρετού, γρίπης ή άλλο ο γονέας θα πρέπει να ενημερώνει το σχολείο και να ακολουθεί το πρωτόκολλο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
 • Όποιος προκαλεί σκόπιμα ζημιές ή ρυπαίνει τους  χώρους του σχολείου πρέπει να καθαρίζει ή να αποκαθιστά τη ζημιά με δική του δαπάνη.
 1. Απουσίες
 • Όταν το παιδί δεν αισθάνεται καλά, ο γονέας θα πρέπει να ενημερώνει το σχολείο σχετικά με το πρόβλημα. Για τις απουσίες μπορεί να ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο της τάξης του, τον Κοινωνικό Λειτουργό και τη Διεύθυνση του σχολείου.
 1. Σχολικές εκδηλώσεις- Εκπαιδευτικά προγράμματα- Διδακτικές επισκέψεις-Εκδρομές 
 • Το Σχολείο μας κάθε χρόνο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, με στόχο τη σύνδεση της σχολικής  με την κοινωνική ζωή, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση  ή εξάσκηση των δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή των μαθητών μας σε κοινωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές  δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά  προγράμματα θεωρητικά πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες  και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών. Ωστόσο, λόγω των υπαρχουσών συνθηκών, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν να προτείνουν προγράμματα και δράσεις τέτοιες με τις οποίες οι μαθητές μας μπορούν να αναπτύξουν το αίσθημα της ευθύνης, να αναδείξουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.  Το σχολείο υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, ώστε και οι γονείς να συμμετέχουν στη λήψη σημαντικής απόφασης, όπως της έγκρισης συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα, διαγωνισμό ή δράση, κλπ
 • Οφείλουμε να συμμετέχουμε και να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό.
 • Δυστυχώς, δεν προβλέπονται για την τρέχουσα σχολική χρονιά εξω-διδακτικές επισκέψεις και σχολικές εκδρομές. Μολαταύτα, μέχρις στιγμής έχουν δρομολογηθεί και πραγματοποιούνται διάφορα προγράμματα και δράσεις, ώστε να υπάρξει σύνδεση του σχολείου μας με την κοινότητα.
 1. Επικοινωνία και ενημέρωση των  μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων
 • Κάθε φορά που υπάρχει κάτι σημαντικό επικοινωνούμε με τηλέφωνο, εμαιλ ή εγγράφως, οπότε οι γονείς θα πρέπει να ελέγχουν τις τσάντες των παιδιών τους τακτικά. Ακόμη, θα πρέπει να δώσουν το εμαιλ τους για άμεση επικοινωνία. Όταν κάτι προκύψει που μπορεί να επηρεάσει το ευ ζην των μαθητών μας, ο γονέας και κηδεμόνας παρακαλείται να το μοιραστεί με τη Διεύθυνση, τον Κοινωνικό Λειτουργό ή την Ψυχολόγο του σχολείου μας. Εξυπακούεται ότι τηρείται το απόρρητο και εχεμύθεια για τις προσφερόμενες πληροφορίες. Χρήσιμες είναι οι πληροφορίες που αναρτώνται στο Facebook του σχολείου μας.
 • Η Διευθύντρια επικοινωνεί με τους μαθητές με αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα για αυτούς. Παιδαγωγική ευθύνη της είναι να διδάξει στην πράξη τους δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Η Διευθύντρια βρίσκεται σε επαφή με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, κάνοντας αισθητή την παρουσία της και το ειλικρινές ενδιαφέρον της. Κάθε φορά που προκύπτει απόκλιση από τους κανόνες της λειτουργίας του σχολείου διερευνά, αναζητά και καταγράφει τις αιτίες και τους σχετικούς προβληματισμούς.
 • Η Διευθύντρια σε συνεργασία με το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών αποφασίζει τις δράσεις που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και μπορεί να αναλάβει δράσεις που θα προωθήσουν τις δημοκρατικές διεργασίες που προβλέπονται καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μας.
 1. Συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα καλό κλίμα στο σχολείο μας. Γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται στον ίδιο πάγκο και παρακολουθούν τον ίδιο αγώνα. Το ζήτημα είναι αν γονείς και εκπαιδευτικοί θα παραμείνουν απλοί θεατές ή αν θα (συν)-ενεργοποιηθούν προς όφελος των παιδιών. Απαιτείται ομαδικότητα, συνεργασία, εμπιστοσύνη και σεβασμός για να προκύψει μια πετυχημένη συνεργασία και πρόοδος των παιδιών για την οποία όλοι πασχίζουμε. Προτείνουμε τα εξής:

 • Οι Γονείς/Κηδεμόνες να απευθύνονται αποκλειστικά στον υπεύθυνο Καθηγητή της τάξης, για να ενημερωθούν για τις απουσίες του παιδιού τους.
 • Οι Γονείς/Κηδεμόνες για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στη σχέση του παιδιού τους με κάποιον εκπαιδευτικό να απευθύνονται πρωτίστως σε αυτόν και, αν δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, τότε να απευθυνθούν στη Διεύθυνση  του Σχολείου.
 • Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα, ώστε να συνεργάζεται με φορείς, όπως π.χ. ο Δήμος Ιλίου με τις διάφορες υπηρεσίες του. Η Κοινωνική Λειτουργός και η Ψυχολόγος του σχολείου μας μπορούν να κατευθύνουν σε ενδεδειγμένους φορείς ή υπηρεσίες, αν αυτό ζητηθεί από το γονέα.
 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ως το συλλογικό όργανο των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τη Διεύθυνση  και το  Σύλλογο των Διδασκόντων για την προαγωγή του σχολικού έργου, καθώς και για την υποστήριξη των διάφορων ενδο/εξωσχολικών εκδηλώσεων. Πρώτιστα, όμως, οι ίδιοι οι γονείς θα πρέπει να αντιληφθούν ότι στηρίζοντας το θεσμικό τους όργανο που είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων στις δράσεις του στηρίζουν πραγματικά το σχολείο.
 • Το Σχολείο να συνεργάζεται με τη Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Δήμος Ιλίου θα πρέπει να στηρίζει το Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο που έχει μεγαλύτερες και πιεστικότερες ανάγκες από εκείνες των άλλων σχολείων, ειδικά αυτήν την εποχή που λειτουργεί αδιάλειπτα. Η ανάγκη καθημερινής απολύμανσης και καθαριότητας, λόγω της περιορισμένης χρήσης μάσκας από μαθητές μας με συγκεκριμένα προβλήματα, είναι μεγάλη σε αντίθεση με άλλα σχολεία που λειτουργούν επί το πλείστον διαδικτυακά. Καλό θα ήταν δε να βρεθεί ο δέων χώρος στέγασης της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, ώστε να εξασφαλιστούν οι συνθήκες εκείνες λειτουργίας, όπως παρόμοιων δομών, αλλά και να απεξαρτηθούμε επιτέλους από το ΕΚΑ, η «συγκατοίκηση» με το οποίο πολλά προβλήματα ενέχει.

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.