ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Με κύριο στόχο την καθολική ένταξη των μαθητών/τριων στην σχολική κοινότητα, εφαρμόζονται προγράμματα εργοθεραπείας εστιασμένα στις σχολικές δεξιότητες (γραπτός λόγο, επικοινωνία, συγκέντρωση προσοχής κτλ), στις δεξιότητες αυτοφροντίδας, στις δεξιότητες μετακίνησης και διαχείρισης του χώρου.

Οι παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν την νευροεξελικτική αγωγή (NDT), νάρθηκες και ορθοτικές συσκευές, υποστηρικτική τεχνολογία και βιομηχανικό πλαίσιο αναφοράς.

Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στα προγράμματα εργοθεραπείας σε απολύτως εξατομικευμένο πρόγραμμα που σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες, το εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς επίσης και με την οικογένεια καθορίζει την συμμετοχή των μαθητών/τριων στην θεραπευτική διαδικασία.

Γιώργος Ν. Φιλίππου,
ΠΕ29 Εργοοθεραπευτής, M.A., OTR/L

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

Η υποστηρικτική τεχνολογία (ΥΤ) αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο θεραπευτικό εργαλείο που προσφέρει σημαντική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες στην βελτίωση των λειτουργικών τους δεξιοτήτων. Ο μαθητικός πληθυσμός ωφελείται επίσης από την χρήση της ΥΤ αφού επιτρέπει στους μαθητές με αναπηρίες την πλήρη ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία και την συμμετοχή στην κοινωνική ζωή του σχολείοu.

Υπηρεσία ΥΤ ορίζεται οποιαδήποτε υπηρεσία η οποία βοηθά άμεσα τα άτομα με αναπηρία στην επιλογή, απόκτηση ή χρήση των συσκευών Υποστηρικτικής Τεχνολογίας.  Συσκευή ΥΤ είναι οποιοδήποτε αντικείμενο, μέρος εξοπλισμού ή σύστημα προϊόντων, εμπορικά διαθέσιμο, προσαρμοσμένο,  ειδικά κατασκευασμένο ή όλα τα παραπάνω μαζί, που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση ή βελτίωση του λειτουργικού επιπέδου ατόμων με αναπηρία. Οι τομείς της ΥΤ είναι:

  • Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι εφαρμογές του
  • Τα συστήματα ελέγχου του περιβάλλοντος
  • Η εναλλακτική επικοινωνία και
  • Το ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο

Μέσω της υποστηρικτικής τεχνολογίας ο μαθητής μπορεί να παρακάμψει τις όποιες δυσκολίες του και συμμετέχει ενεργά σε όλη την εκπαιδευτική ζωή. Έτσι, και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η διαταραχή δεν καταλήγει σε δυσλειτουργία.  Ο μαθητής με αναπηρία, χρησιμοποιώντας ελάχιστες δεξιότητες, μπορεί να έχει πρόσβαση στον γραπτό λόγο στην επικοινωνία στην διασκέδαση και στην κοινωνική ζωή.

Γιώργος Ν. Φιλίππου,

ΠΕ29 Εργοθεραπευτής, M.A., OTR/L

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.