Ειδικό Γυμνάσιο Ιλίου

 • Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Διευθύντρια: Παναγιωτοπούλου Γεωργία, ΠΕ04.1 Φυσικός

Υποδιευθύντρια: Τσακίρογλου Γεωργία, ΠΕ21 Λογοθεραπείας

 • ΠΕ01 – Θεολόγος

Ρήγα Αικατερίνη

 • ΠΕ02 – Φιλόλογοι

Γώγουλα Βασιλική

Δακίδη Μαρία

Δήμου Ευαγγελία

Ζέρβα Μαρία

Μπουρνά Αναστασία

Τσόγκα Αναστασία

 • ΠΕ03 – Μαθηματικοί

Παλαβούζης Πασχάλης

Ρούμπου Κωνσταντίνα

Τσενικλίδη Ιφιγένεια-Χριστίνα

 • ΠΕ04 – Φυσικός

Θανοπούλου Δέσποινα

 • ΠΕ06 – Αγγλικών

Πουλάκης Πέτρος

 • ΠΕ8 Καλλιτεχνικών

Κατσαράς Παναγιώτης

 • ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Αντωνίου Ιωάννης

 • ΠΕ79- Μουσικής

Μακρής Ιωάννης

 • ΠΕ86 Πληροφορικής

Μυλωνάς Ιωάννης

 • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Καρυοφύλλη Βασιλική, ΠΕ21 Λογοθεραπείας

Σταματιάδου Βασιλική, ΠΕ25 Νοσηλευτικής

Καγιαυτάκη Άννα, ΠΕ28 Φυσικοθεραπείας

Σκαλτσούνη Αναστασία, ΠΕ29 Εργοθεραπείας

Ρουχωτά Θεοδοσία, ΠΕ30 Κοινωνική Λειτουργός

 • Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Βλάσση Νικολέττα

Κάννη Χρυσάνθη

Καρούνη Μαρία

Κατσούλη Μαρίνα

Νικολαΐδου Φωτεινή

Τσιρώνη Δέσποινα

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.