Διοίκηση του Σχολείου

Το Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Ιλίου λειτουργεί με ενιαία διοίκηση, ως εξής:

Διευθύντρια: Δ. Ελευθεριάδου

Υπο-διευθύντρια Γυμνασίου: Γ. Τσακίρογλου

Υπο-διευθύντρια Λυκείου: Γ. Παναγιωτοπούλου

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.