Διοίκηση του Σχολείου

Το Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Ιλίου λειτουργεί με ενιαία διοίκηση, ως εξής:

Διευθύντρια: Γ. Παναγιωτοπούλου

Υπο-διευθύντρια Γυμνασίου: Γ. Τσακίρογλου

Υπο-διευθύντρια Λυκείου:

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.