Η Φυσική Αγωγή στο Ειδικό Γυμνάσιο Ιλίου

Σκοπός της φυσικής αγωγής στο Ειδικό Γυμνάσιο είναι να συμβάλλει στη σωματική  ανάπτυξη των μαθητών/τριών και, παράλληλα, να βοηθήσει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια, ώστε να επιτευχθεί η αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία. Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών μας και μέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων και η ενίσχυση της υγείας τους.

Οι μαθητές/τριες μας χρησιμοποιώντας όσο γίνεται μεγαλύτερη ποικιλία ερεθισμάτων και δραστηριοτήτων (πάντα προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή) που προέρχονται από τον κλασικό αθλητισμό, τις αθλοπαιδειές, τον παραδοσιακό χορό και την άσκηση με τα μηχανήματα, όπως βάρη, διάδρομο, ποδήλατο, αλλά και την ψυχοκινητική και μουσικοκινητική αγωγή πετυχαίνουν:

  • Να συντηρήσουν, αλλά και να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση.
  • Να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες κινητικές δεξιότητες και εμπειρίες.
  • Να βελτιώσουν τη σωματογνωσία, την αντίληψη χώρου και την κινητικότητά τους.
  • Να αποφορτιστούν και να εκτονωθούν, οπότε χρειάζεται να μάθουν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται, τονώνοντας κατ’ επέκταση την αυτοπεποίθησή τους.

Αντωνίου Γιάννης,  ΠΕ11 καθηγητής φυσικής αγωγής

Ένα Σχολείο, Μια Αγκαλιά.